Assign a 'primary' menu
Sale!

TÍN HIỆU VÀNG

8.000.000,0 5.800.000,0

Category:

Description

Cung cấp tín hiệu Vàng hiệu quả. Lợi nhuận bình quân từ 500 – 1000 Pip/tháng. Ví dụ bạn giao dịch mỗi lần là 0.1 lot, thì mỗi tháng bạn có thể lãi 500 – 1000 USD.

Phí này được tính cho 1 năm.